Tử vi tuổi 2014 Kỷ Hợi - nam mạng


Sanh năm: 1959, 2019 và 2079

Cung KHÔN.Trực ĐỊNH
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng)
Khắc SA TRUNG KIM
Con nhà THANH ĐẾ (phú quý)
Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi 
Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay 
Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt 
Hợp tuổi: Mão, Mùi 
Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty. 

Tổng quan: 
Năm nay quý bạn bị hung tinh La Hầu chiếu mạng, phải cẩn thận, kẻo bị bệnh tật nặng và mất của cải. Tuy rằng năm nay có những lối thoát đỡ hơn những năm qua, nhưng tài chính vẫn chưa ổn định hẳn, khiến quý bạn còn phải ưu tư. May mà có Thái tuế Bạch Hồ Quan phù tam hợp nên gia đình sẽ vuợt qua những cảnh bế tắc để bắt đầu tạo dựng lại nền kinh tế, đồng thời tiền tài, công danh và sự nghiệp sẽ thịnh vuợng từ đây. 
Công việc: 
Quý bạn làm rất nhiều nhưng nhận và thụ hưởng chẳng bao nhiêu, đúng là có tiếng mà chẳng có miếng. Năm nay tiền bạc chi phí rất nhiều, người làm việc sở cũng không tránh được phiền não. Quý bạn nên thu mình im lặng cho tai qua nạn khỏi, và lo giữ phần phúc đức. 
Tài chính: 
Năm nay mọi sự thu nhập bình thường,vui chuyện nhà cửa, đi làm công nhân chỉ tăng lương một ít, nhưng có sự tính toán mà không thành đạt như ý muốn. 
Tình cảm: 
Năm nay nhị hợp Đào hoa giáp Thiên hỷ, vợ chồng sống trong cảnh ấm êm,hạnh phúc. Gia đình có chuyện hỷ. 
Sức khỏe: 
Phòng Phong thấp, đau nhức, thần kinh tọa. 

Diến biến các tháng: 
Tháng 1: Vui xuân có ý kiến tốt và tin vui về mua bán nhà cửa. 
Tháng 2: Thông minh lanh lợi, có tin vui cưới hỏi của con cái. 
Tháng 3: Bản tính quân tử hay giúp người đắc tiền bạc. 
Tháng 4: Hành thiện tác phước gia đình được hạnh phúc vui vẻ. 
Tháng 5: Đề phòng tranh chấp và bị tổn hao tiền bạc. 
Tháng 6: Số đào hoa nên dễ bị tiểu nhân ganh tỵ nói xấu. 
Tháng 7: Thiên quan quý nhân cứu thoát mọi hoạn nạn. 
Tháng 8: Nhiều vui tươi trong lĩnh vực tiền bạc. 
Tháng 9: Nhiều thành công tốt đẹp trong cuộc sống. 
Tháng 10: Đa tài đa trí và hữu dũng, được mọi người kính phục. 
Tháng 11: Một thành công trên ngôn ngữ nhưng hao tiền bạc. 
Tháng 12: Đề phòng kẻo gặp tai ách và bế tắc trong việc làm. 
Màu sắc: 
Hợp với màu: đen, xanh - Khắc với màu: trắng

Tử vi tuổi 2014 Ất Hợi - nữ mạng